Diccionario Humor Sapiens

A B C D E F G H I J L M N Ñ O P Q R S T U V Y Z

guasearse.

(De guasa).

1. Usar guasas o chanzas.